Toneelclub

contactpersoon: Conny Boogaarts tel. 233657
plaats: 't Trefpunt  
tijd dinsdag 09.30 u. - 11.30 u.
contributie: € 15,00 per jaar

 


 


De toneelclub "Tot Ieders Genoegen" brengt eenmaal per jaar een
toneelstuk voor het voetlicht en wel met de jaarvergadering eind mei.

Het is moeilijk om een script te vinden, dat zowel geschikt is voor deze
leeftijdscategorie als de mogelijkheid biedt zoveel mogelijk mensen te laten
meespelen.
Bij de toneelclub zijn zo'n vijftien leden die allerlei verschillende taken
hebben. Zo zal de een meespelen en de ander zorgen voor het decor,
de kleding, de materialen of voor de grime. En dan is er natuurlijk de
souffleur, die alle rollen moet kennen ( met behulp van het tekstboek
natuurlijk).

Na de leesrepetities worden de teksten thuis geleerd, zodat de regisseur
vooral aandacht kan geven aan het instuderen van de plaats op het toneel,
aan de bewegingen en aan het gebruik van de stem.

Natuurlijk kent deze club ook de nodige problemen: het regelen van het
geluid en het licht, het betalen van de zaalhuur en natuurljk ook van de
auteursrechten. Maar toch moeten al deze hindernissen uit de weg geruimd
worden voor men een stuk voor een wat groter publiek kan spelen.