Privacyverklarig van de KBO Gilze, kort  
     
  Privacyverklarig van de KBO Gilze , uitgebreid  
     
 

De KBO Gilze maakt foto's tijdens zijn activiteiten.
We gebruiken deze foto 's op onze website en op de sociale media.

Als u bezwaar heeft tegen het publiceren van een bepaalde foto,
neem dan contact op met info@kbo-gilze.nl
onder vermelding van het nummer van de foto die u verwijderd wilt hebben!

 
     
 
Verkorte privacyverklaring van de KBO Gilze


Met het oog op de verplichtstelling vanwege de Europese privacy wetgeving geeft het bestuur van KBO Gilze
de volgende privacyverklaring af.

KBO Gilze houdt persoonsgegevens bij van leden, deelnemers, donateurs, vrijwilligers en overige relaties met
het doel om verenigingsactiviteiten uit te kunnen voeren.
De gegevens die verwerkt worden betreffen achternaam, tussenvoegsel, voorletters, geboortedatum, straat en
huisnummer, postcode, woonplaats, naam van de Afdeling, lidnummer, het soort lidmaatschap en de ingangsdatum
van het lidmaatschap.
Indien sprake is van automatische incasso van de contributie wordt tevens het IBAN nummer
van de bank bewaard.
Indien van toepassing worden gegevens toegevoegd aan de activiteiten waar leden of deelnemers aan deelnemen.
Er worden alleen gegevens verwerkt die personen zelf, vrijwillig hebben opgegeven.
Er worden geen gegevens verwerkt die de wet als bijzondere persoonsgegevens aanmerkt.
De persoonsgegevens worden door de ledenadministrateur verwerkt in opdracht van het bestuur van de afdeling.
Het contactadres is: Bestuur van de KBO Gilze, Kerkstraat 81, 5126 GB Gilze.

Op de website van de Afdeling wordt niet-persoonsgebonden informatie van bezoekers over het gebruik van deze
website verzameld, zoals de datum en tijd waarop de website is bezocht, gegevens over de bezochte pagina's en
de duur van de gebruikerssessie.
Deze gegevens zijn belangrijk om de website voortdurend te kunnen verbeteren.
Er worden via een bezoek aan de website geen persoonsgegevens verzameld, tenzij u daarvoor kiest en deze informatie
specifiek vermeldt.

Persoonsgegevens worden alleen intern binnen de Afdeling gebruikt en uitsluitend door personen die hiervoor door het
Afdelingsbestuur bevoegd zijn.
KBO Gilze verstrekt nimmer persoonsgegevens aan derden.
U heeft altijd het recht te weten welke gegevens er van u zijn geregistreerd.
Als u deze wilt inzien maakt u een afspraak met het bestuur om een plaats en tijd af te spreken.
Wanneer u van mening bent dat er onjuiste gegevens van u zijn vastgelegd kunt u deze laten wijzigen.
U neemt contact op met de secretaris en geeft aan om welke gegevens het gaat en verstrekt daarbij de juiste gegevens.
Indien het bestuur uw verzoek afwijst dan zal dit schriftelijk gemotiveerd worden.
U kunt tegen de beslissing bezwaar maken.

Al uw gegevens worden op één centrale plaats bewaard bij een bedrijf dat daarin gespecialiseerd is.
Dit bedrijf zorgt ervoor dat uw gegevens niet verloren gaan en beveiligd blijven tegen ongeoorloofd gebruik.
Het opslaan van gegevens op slechts een plaats geeft de grootste garantie tegen misbruik van gegevens.
Indien u zich als lid laat uitschrijven, verdwijnen uw gegevens vanaf de uitschrijfdatum uit het bestand van de Afdeling.

Deze privacyverklaring vertelt in het kort hoe KBO Gilze uw persoonsgegevens verwerkt en beschermt.
Er bestaat een uitgebreider versie. Deze versie kunt u vinden op de site van de afdeling: www.kbo-gilze.nl
(hierboven)