ONS
         
 

De KBO-Brabant geeft maandelijks een tijdschrift uit voor de leden van de KBO.
Vanaf 2011 heeft het tijdschrift een nieuwe naam:ONS
Vroeger heette het Nestor.

In het tijdschrift staat natuurlijk veel actuele informatie voor de leden, maar
elke maand staan er ook interessante achtergrondverhalen in die de senioren aanspreken.

10 Keer per jaar wordt het tijdschrift bij de leden van de KBO in de bus gedaan.
In de maand augustus verschijnt de ONS niet vanwege de vakantie.

De ONS wordt in Gilze en omstreken door 27 bodes rondgebracht
Iedere bode heeft een eigen vaste route.
U kunt ons helpen het adressenbestand van de vereniging actueel
te houden door tijdig uw verhuizing door te geven.

         
    Bijlagen
         
 

De meeste leden van de KBO kijken uit naar de ONS,
omdat er allerlei brieven in zitten van de afdeling Gilze.

In deze stencils staan uitnodigingen, berichten en aankondigingen
van activiteiten van de KBO-Gilze.

Wat is er volgende maand allemaal extra te doen ?

Vaak zitten bij deze brieven antwoordstrookjes om je op
te geven voor deze extra activiteiten.

De afdeling Gilze kent een eigen werkgroep die deze extra
activiteiten organiseert.