Als u lid wilt worden van KBO-Gilze

U belt naar een ledenwerver van de KBO-Gilze (zie onder)
of u stuurt een email naar
info@sv-gilze.nl
met vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer.

Na uw aanmelding neemt een ledenwerver van de KBO afdeling Gilze contact met u op
om u informatie te geven en uw eventuele aanmelding op te nemen.

Er is een brochure beschikbaar over het werk van de KBO-Gilze. (digitaal en op papier)
Brochure KBO-Gilze downloaden.

De ledenwerver van de KBO-Gilze is:

Mevr. Lenie Diepstraten
0161-455995
   

U bent van harte welkom!


De KBO-Gilze organiseert vele activiteiten op het gebied van cultuur, educatie, ontmoeting, sport en zingeving.
Ook worden uw belangen op lokaal niveau behartigd richting gemeente en overige instanties en kunt u gebruik
maken van de diensten van vrijwillige ouderenadviseurs, belastinginvulhulpen en administratieve ondersteuners.

Als lid van KBO-Gilze, bent u tevens lid van KBO-Brabant.
Van KBO-Brabant kunt u de volgende diensten en lidmaatschapsvoordelen verwachten:

•Algemene vraagbaakfunctie (zowel per telefoon als per e-mail)
•Belangenbehartiging op provinciaal en landelijk niveau (in het bijzonder op het gebied van wonen, zorg, welzijn, mobiliteit en inkomen)
•Collectiviteitkorting (reizen, telefonie, zorgverzekering, overige aanbiedingen)
•Individuele helpdesk (073-644 40 66)
•Informatieverstrekking via website en nieuwsbrief
•Jaarlijkse bedevaart
•Korting op medische keuring voor het rijbewijs
•Ledenpas (via Afdeling)
•'Ons', maandelijks full colour magazine voor senioren
•Senioren Expo Veldhoven
•Toegang tot besloten website voor leden
•Uitdagende mogelijkheden voor vrijwilligerswerk