Handenarbeid

contactpersoon: Mariet van Bemmel tel. 0161-452568
plaats: soos 't Trefpunt  
tijd woensdagmiddag 13.00 u. - 16.00 u.
contributie: geen  

 


 

 

Door de KBO-Gilze is op 8 september 2011 een handenarbeidclub opgericht.
De eerste bijeenkomst zal worden gehouden op woensdag 5 oktober en
zo vervolgens op elke woensdagmidag in de soos, Kerkstraat 81, Gilze.
Een enkele keer per jaar is de soos op woensdagmiddag bezet voor andere
activiteiten.
Dan wijkt de handenarbeidgroep uit naar maandagmiddag.

Voorlopig is afgesproken, dat de belangstellenden ieder hun eigen werk en
materiaal meebrengen naar de bijeenkomst en die na afloop ook mee naar
huis nemen. Gedacht wordt aan breien, haken, borduren, kantklossen, kaarten
maken in verschillende technieken, hanrdanger enz.
Elk idee en inbreng is welkom. De KBO hoopt vooral, dat het gezellige
bijeenkomsten worden.
De handenarbeidclub kent geen contriutie.
De consumpties zijn wel voor eigen rekening.

U bent van harte welkom om met ons mee te doen!