Gym voor ouderen

contactpersoon: Elly Borgman tel. 0162-462505
plaats: sporthal
"Achter de Tuintjes"
 
tijden dinsdagmorgen

10.30 u. - 11.30 u.

contributie: € 5,= per maand

 


 

 

 

 

"Wij blijven actief" heet de gymnastiekclub die in de sporthal
Achter de Tuintjes elke week samen oefent onder leiding van een gediplomeerd docente.
In de schoolvakanties zijn er geen lessen.

De gymlessen zijn aangepast aan de mogelijkheden van de deelnemers.
De sociale contacten zijn een belangrijk aspect van dit samen
in beweging zijn.

Eén keer per jaar is er een gezamenlijk etentje met daarna een
vergadering.

Een gezellige club die u graag als nieuw lid zal verwelkomen.