De cyclusmiddagen bij de KBO

 

Onder deze naam worden door het bestuur enkele keren per jaar
voorlichtingsmiddagen georganiseerd met een grote variatie
aan onderwerpen.

Meestal vinden deze bijeenkomsten plaats in 't Trefpunt aan de
Kerkstraat, maar een enkele keer wijkt men uit naar het gebouw
van De Schakel.

De onderwerpen variëren van voorlichting door Thebe over de
vele mogelijkheden betreffende thuiszorg tot informatie door de
afdeling sociale zaken van de gemeente Gilze en Rijen over
bijvoorbeeld de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Het bezoekersaantal varieert uiteraard met het onderwerp,
maar het ligt meestal tussen de 40 tot 80 personen.

Tijdens de pauze wordt een kop koffie gedronken en daarna
wordt verder ingegaan op de vragen die uit het publiek komen.

Het is een erg goede manier om informatie die belangrijk is
voor senioren onder de aandacht te brengen.

De gemeente Gilze en Rijen sponsort deze cyclusmiddagen dan
ook van harte.