Clubs en vrijwilligers

De KBO-Gilze kent vele clubs die allemaal draaiende worden gehouden door tientallen vrijwilligers.

Bij elke club horen in ieder geval drie vrijwilligers, die samen het bestuur van de club vormen. Zij onderhouden het contact met het bestuur van de afdeling Gilze. Maar vooral zorgen zij ervoor, dat de club kan blijven draaien. En dat is een heel werk.

De meeste clubs hebben een contactpersoon voor de leden van de club, maar ook voor nieuwe leden en voor mensen die zomaar informatie willen.
De namen en telefoonnummers staan bij het stukje over de club.

Aan de linkerkant klikt u (tweemaal) op een knop van uw keuze en dan
kunt u daar de laatste informatie vinden over deze club.

Naast de vele vrijwilligers die de clubs draaiende houden zijn er ook nog de
27 bodes, die zich voor de vereniging verdienstelijk maken.
Zij brengen 10 per jaar de ONS rond in hun wijk en zorgen ervoor, dat
alle inlegvellen keurig bij u thuis komen.
Verder lopen ze ook meerdere keren per jaar een extra ronde om u op tijd van informatie te voorzien. Vooral in de maanden dat er geen ONS
uitkomt.


Onder leiding van de beheerder is er ook een grote groep vrijwilligers bezig
met het werk in de seniorensociëteit. Kijk maar een op de pagina van
't Trefpunt en zie hoe elke dag onze seniorensociëteit door onze clubs
gebruikt wordt.
Dit alles zou onmogelijk zijn zonder de inzet van de vele vrijwilligers in de
sociëteit.

En dan zijn er nog die mensen die steeds maar weer klaarstaan om alle
extra activiteiten van de KBO-Gilze uit te voeren. De activiteitengroep
van de vereniging doet zelden tevergeefs een beroep op hun medewerking.

De leuze "Voor en door de senioren" wordt daarmee volop waargemaakt.

Mocht u onverhoopt oude gegevens bij uw club zien staan, geef ons
dan even een seintje. Wij zijn afhankelijk van uw informatie !

ons emailadres is

info@kbo-gilze.nl