Secretariaat
Kerkstraat 81
5126 GB Gilze

KvK nr. 40260856
NL90RABO011 66 12 126

   
 

Voorzitter:
Joop de Jonge
Pastoor Conincxstraat 17
5126 HT Gilze
0161-453566
joopcarla6@gmail.com

 

Vicevoorzitter:
Joke Hendrickx
Kerkstraat 99
5126 GB Gilze

tonenjokehendrickx@hotmail.com

 

Secretaris:
Wim van Wezel
Vreugdendaal 6
5126 TT Gilze

0161-456177
w.vanwezel@home.nl

 

Penningmeester:
Dick Jansen
Pastoor Coomanstraat 24
5126 HP Gilze

0161- 852006
tij.jansen@hotmail.nl

 


Lid AB
Riet Brekelmans - van Zwienen
Koolhof 8
5126 DC Gilze

06-19068317
rvanzwienen@live.nl

 Lid AB
Cees Willemen
Kruithoorn 32
5126 WC Gilze

0161- 451968
C.Willemen@outlook.com