KBO-Gilze


De KBO-Gilze is een afdeling van de KBO-Brabant.

Het doel van de Bond van Ouderen is drieledig:


De KBO komt op voor de belangen van de senioren in ons dorp.
De afdeling is daarom vertegenwoordigd in het Seniorenplatform
om samen met de andere KBO's in onze gemeente te overleggen
met het gemeentebestuur.
De vier KBO's in de kerkdorpen van onze gemeente zijn verenigd
in de Kring gemeente Gilze en Rijen.
Via de regio Midden Brabant spreekt de kring mee in de
KBO-Brabant om bij de provincie,de regering en de tweede kamer
op te komen voor de belangen van de senioren in ons land.


Een belangrijke taak voor de KBO-Gilze is het geven van informatie
aan zijn leden. De afdeling doet dat door het tijdschrift ONS,
maar ook door in het dorp voorlichting te geven over
de ontwikkelingen in onze maatschappij die voor de senioren speciaal
van belang zijn. Denk hierbij b.v. aan de nieuwe zorgwet of de
wet maatschappelijke ondersteuning.

Tot deze taak horen ook zeker het werk van de ouderenadviseurs
en van de hulp bij het invullen van belastingbiljetten of de aanvraag
van zorg- en huurtoeslag.Het meest bekende werk van de KBO is wel het bieden van
gevarieerde, gezellige, educatieve en sportieve ontspanningsmogelijkheden.
Onder de paraplu van de KBO worden in het dorp tal van activiteiten
georganiseerd voor de leden van de bond.
Informatie over deze clubs is te vinden onder de knop Clubs.

De activiteitencommissie van de KBO-Gilze organiseert bovendien
een hele reeks van activiteiten voor alle leden van de afdeling.
Informatie over deze activiteiten is te vinden onder de knop
Activiteiten.


De KBO-Gilze is een grote vereniging met ruim 1000 leden en
tientallen vrijwillige medewerkers.
Voor al dit werk heeft de KBO-Gilze de beschikking over een
eigen seniorensociëteit 't Trefpunt in de Kerkstraat 81 met een
eigen vrijwilligersbrigade onder leiding van een eigen beheerder.
Het schema van 't Trefpunt is te vinden onder de knop 't Trefpunt.

Natuurlijk heeft de KBO-Gilze veel contacten en adressen
buiten de vereniging. Een aantal daarvan zijn te vinden onder de
knop Links.

Het emailadres van de KBO-Gilze is:
info@sv-gilze.nl

Het rekeningnummer van de KBO-Gilze is:
NL90RABO 0 11 66 12 126